Terapie SU-JOK

Jedná se o samoregulační systém k uchování zdraví založený na systému podobnosti tělesných orgánů na rukou umožňující cílené působení na projekční body semeny a teplem.