Motýlí masáže

Proč Motýlí masáž?

Bloky, jež se utvořily v prenatálním období, jsou základem „schémat“, která se pak v našem životě objevují a neustále jej ovlivňují a to nejen z hlediska zdravotního. Projevují se totiž v našem celkovém přístupu k životním situacím.

Někdy je úsilí přesně to, co potřebujeme v našem životě pro náš zdravý vývoj.

V současné době procházíme obdobím hlubokých změn a transformací a stále více potřebujeme prostředky, které nám pomohou v překonání nesnází s tím spojených. Na povrch citelně vyplývají naše nezpracované, i velmi hluboce zakořeněné či uložené bloky.

Metamorfní technika je jedinečná metoda proměny, tzv. metamorfózy. Skvělou metaforou je proměna housenky motýla přes zakuklení se v larvu a následné vylíhnutí krásného motýla.

O zakladateli

Britský naturopat a reflexolog Robert St. John (1914-1996) patřil k jedněm z nejzkušenějších terapeutů.

Mnohé z reflexních map, které měl k dispozici, ovšem neodpovídaly faktům, s nimiž se v praxi setkával. Vytvořil si tedy mapu novou, ani pak však nebyl zcela spokojený. Chtěl zkoumat dál a jít až za hranice „tělesného aspektu“ klasické reflexní masáže. Stal se tak zakladatelem terapie s názvem metamorfní technika.

Tušil, že mnohé potíže souvisejí s energetickými bloky, které se „ukotvily“ na úrovni spinálních (míšních) nervů.

Rozhodl se proto soustředit se při své práci pouze na reflexní zónu páteře a studovat při tom psychologicko-emoční účinek tohoto typu ošetřování. Na reflexní zóně páteře (najdeme ji na vnitřní straně chodidla v oblasti mezi palcem a patou) pravidelně nacházel pět bodů, jež se od ostatních částí dané zóny určitým způsobem lišily. Byly citlivější a jakoby „napjatější“.

Otcovský a mateřský princip

St. John se velmi často setkával s pacienty, kteří mívali otlaky nebo silně zrohovatělou kůži v oblasti paty. Tito lidé měli jedno společné: jejich vztah s matkou (a k matce) nebyl zcela ideální. Oblast paty byla proto později nazvána „mateřský princip“. Zajímalo ho tedy, kde se nachází podobný znak související s figurou otce. Jeho umístění nakonec našel na kloubu palce chodidla. Tato zóna pak byla nazvána „otcovský princip“.

Je nutné doplnit, že bloky v „mateřském principu“ se úzce nespojují pouze s konkrétní osobou matky, ale zároveň i s mateřským aspektem každého z nás, tedy schopností přijímat, o někoho se starat, vyživovat (ve všech směrech) sebe sama i ostatní, s naší vnímavostí, správným postojem k realitě, a tedy i naším bytím „nohama na zemi“. Bloky „otcovského principu“ stejně tak nesouvisejí pouze s otcem jako takovým, ale i s problémy ve vztazích s autoritami. Vážou se také k právu a k rozhodnutí být sami sebou.

Otisky vývoje organismu

Přesvědčil se, že chodidlo nevypovídá pouze o tělesném aspektu jedince, ale i o zvláštnostech jeho mentálního a emočního postoje k životu. Vytušil, že přítomnost „otce“ a „matky“ na reflexní zóně páteře souvisí i s celým obdobím vývoje jedince před narozením – tedy s obdobím prenatálního vývoje a jeho průběhem. Právě tyto odlišné body na reflexní zóně páteře odpovídá pěti nesmírně důležitým mezníkům vývoje dítěte v lůně matky.

 • První bod odpovídá okamžiku početí až po osmý týden embryonálního vývoje, kdy se plod soustředí na „konstrukci“ vlastního fyzického těla.
 • Kolem osmého týdne je plod kompletní, i když samozřejmě ještě ne zcela vyvinutý. Dívá se na svou dosavadní „práci“ a je s ní více či méně spokojený. Pozitivní či negativní charakter tohoto momentu jej pak provází do dalšího života a ovlivňuje jeho úctu k sobě samému.
 • Mezi devátým a devatenáctým týdnem vývoje pokračuje růst plodu, který je v kontaktu se svým vlastním mikrokosmem. V období prvního pohybu v mateřském lůně si začíná uvědomovat existenci vnějšího světa. Pocity, jež prožívá, pak ovlivňují jeho mentální postoj vůči ostatním a světu jako takovému.
 • Třicátý třetí týden je „přípravné“ období před narozením. „Ochota“ dítěte narodit se je ovlivněná jeho předchozími zkušenostmi.
 • Poslední, pátá etapa, je pak narození Jedná se o moment velké změny, rozhodnutí se k akci. Provázejí jej pocity strachu, izolace, paniky nebo štěstí a expanze.

Metamorfóza

Robert St. John zjistil, že jemnou masáží reflexní oblasti páteře můžeme působit právě na energetické bloky, které se v daném období utvořily. Nové pojetí reflexologie označil jako prenatální terapie, později metamorfóza. (Druhý název lépe vystihuje její silný účinek na proces změn. Odlišuje také lépe tuto techniku od metod souvisejících s přípravami na porod). Na jím vytyčených reflexních zónách páteře chodidel, rukou a hlavě ji pak také začal se skutečně velkým úspěchem provádět. A nové nebylo pouze „ideologické“ pojetí terapie, ale i „styl“ jejího aplikování.

Princip ošetrování a pro koho je vhodná

Nyní jsme se dostali k nejvýznamnějšímu aspektu celé terapie, mnohonásobně důležitějšímu než manuální technika samotná: k přístupu k ošetřování. Praktikující zde funguje jako pouhý katalyzátor. Přijde, zúčastní se reakce, napomůže jí, ale sám nic nemění. Je přítomen, ale je zcela netečný. Na rozdíl od „klasické“ reflexní terapie či jiných technik žádnou energii nedodává, nevede a ani nikam nesměruje. Naprosto nezbytný je absolutní odstup od vzájemného prolínání s energií „pacienta“ i od jakékoli jiné formy energie - ať už pochází odkudkoliv. Vůbec si nevšímá ošetřované osoby a nehodnotí ji.

Druhou podmínkou je životní energie pacienta. Energie růstu, regenerace a transformace (vlastní každému živému organismu) se dává za pomoci terapeuta-katalyzátoru do pohybu. Je řízena pacientovou vrozenou inteligencí, pohybuje se, kam je třeba, správným směrem a s patřičnou intenzitou a dovoluje mu tak časem postupně vyjadřovat jeho pravý potenciál (který, jak již bylo řečeno, v sobě - i když třeba v určitých „místech“ zablokovaný - rozhodně má).

Komu je technika určena?

Bloky, jež se utvořily v prenatálním období, jsou základem „schémat“, která se pak v našem životě objevují a neustále jej ovlivňují a to nejen z hlediska zdravotního. Projevují se totiž v našem celkovém přístupu k životním situacím.

Stejné je to u emocí, které jsou spojené s okamžikem narození: trauma dítěte z porodu, přerušení spojení s matkou. K tomu ještě přičtěme pocity, jež zažívá rodička a dítě je velmi dobře vnímá: obavy z porodu, bolesti, napětí, panika. Tato traumata promítáme i do dalšího života, prožíváme je nanovo. Není se pak co divit, že situace životních přechodů z jedné fáze do druhé (např. osamostatnění se od rodičů, manželství, narození vlastních dětí, změna zaměstnání nebo třeba stěhování, náhlá nemoc) s námi vždy pořádně otřesou.

Metamorfní technika není ovšem rozhodně určená pouze těm, kdo procházejí nelehkým obdobím. Ze své vlastní praxe a zkušenosti (včetně osobních prožitků) a zkušeností ostatních terapeutů, kteří ji praktikují, se mi potvrdilo, jak dobrá může být například přímo v období těhotenství - pro matku i pro dítě. Obzvláště blahodárně pak působí na děti, zejména malé čertíky, a děti s nejrůznějšími mentálními a vývojovými potížemi. (V tomto případě je nanejvýš vhodné, aby byla „ošetřována“ celá rodina, výsledky jsou pak skutečně vynikající.) A v neposlední řadě se s její pomocí začnou zlepšovat mnohé zdravotní problémy, logicky i velmi starého data.

Dobře víme, že uvolněním energetického bloku v oblasti páteře ovlivníme jak zdraví, tak i psychiku člověka. Aplikace metody je skutečně téměř univerzální. Není ovšem terapií v úzkém slova smyslu. Nezaměřuje se přímo na léčení potíží, přestože jejich léčbu ovlivňuje nesmírně pozitivně.

Základní technika se dá naučit velmi snadno. Nepotřebujeme k tomu žádné zvláštní odborné znalosti. Dobře se doplňuje se všemi ostatními terapiemi - a to nejen holistické medicíny. Podle R. St. Johna je tuto masáž schopen provádět v podstatě každý, lze se ji naučit za jeden víkend, ale musí k tomu být správná motivace a přístup. Kdo se ji chce naučit proto, aby dominoval nad druhými, nebo si hledá pouhou „berličku“ k vyřešení vlastních problémů, ten si velmi brzy všimne, že metamorfní technika zde není pro něj a on pro ni.

Jak probíhá?

Ležíte v klidu na lehátku a snažíte uvolnit mysl i tělo. Můžete si povídat a nemusíte. Nejprve začnu pracovat s vaším pravým chodidlem, poté přejdu na levé, obě trvají dohromady cca 40 min, následuje práce na rukou 10 min a nakonec vsedě na hlavě 10 min. Kompletní terapii provádím po 1-2 základních na chodidlech.

Během terapie můžete pociťovat různé vjemy, příjemné, nepříjemné, dokonce i takové, které vadí, jsou nesnesitelné, nebo naopak některá místa vyžadují opakování....po apikaci je důležitý pitný režim a odpočinek, je třeba zůstat v klidu a ničím se nezatěžovat nejen po zbytek dne, ale i v dnech následujících.

Vhodné pro:

 • děti i dospělé, nastávající maminky
 • pro všechny, kdo trpí na halux valgus vbočený palec )
 • pro všechny, kterým setvoř a praská suchá kůže na patách
 • pro všechny, kterí trpí poruchou sebeovádání, agresivitou, hyperaktivitou
 • pro postižené děti ( Downnův syndrom, autisté...)
 • pro všechny stresované