Automatická kresba

Jedná se o metodu, která dokáže upozornit na nemoc ještě předtím, než propuknou její příznaky. Pomocí ní lze zjistit poruchy čaker, aury, tělesných orgánů, energetického systému. Kresba umožňuje diagnostikovat různé vlivy, jejichž důsledky mají vliv na naše fyzické i psychické zdraví. Automatickou kresbou se dá zachytit zdravotní stav, duševní stav, toky energií mezi partnery a oblast mezilidských vztahů všeobecně.