Akutní a klasická homeopatie

Homeopatie je léčebná metoda, která chápe nemoc jako změnu stavu celého těla a příčinu všech nemocí vidí na úrovni nehmotné. Vnímá člověka jako duchovní bytost, nejen jako soustavu orgánů a tkání. Homeopatie a klasické léky se mohou kombinovat, jejich účinek se nevylučuje, každý působí na jiné úrovni. Zákon podobnosti je založen na schopnosti určité látky, která vyvolává u zdravého jedince určitý soubor příznaků, léčit stejný soubor příznaků u nemocného. Homeopat částí své bytosti naslouchá, plně vnímá akutní stav klienta, třídí fyzické a psychické symptomy a částí je pozorovatelem, aby dokázal vnímat esenci, která za všemi příznaky prosvítá jako obraz léku, který je s láskou vybrán a podán.