Access Bars

Metoda, která pomůže se změnou v jakékoli oblasti života. Provádí se lehkým dotekem na konkrétní body na hlavě. Každý bod je spojen s určitou oblastí života (např. kreativita, léčení, komunikace, peníze, radost, vděčnost, kontrola a další). Jemný dotek na těchto bodech rozproudí zablokovanou energii a dojde k uvolnění názorů, přesvědčení, postojů, myšlenek, které nám už neslouží, ale máme je uložené v mozku. Je to takový restart počítače. Přinese Vám to čistou hlavu, lehkost, větší klid a otevře prostor pro novou lepší budoucnost.